UpWord English je program výuky angličtiny s kvalifikovanými rodilými mluvčími pro děti školního věku, ale i pro starší děti a dospělé. Je založen na tzv. nepřekladové, komunikativní metodě výuky jazyka a na metodě Universal Design for Learning - individuálnímu přístupu k potřebám každého studenta. Děti jsou od první třídy vedeny k tomu, aby se naučily přijmout odpovědnost za svůj vlastní pokrok ve studiu. K dispozici máme buď školní nebo online program. Děti jsou děleny do skupin, ve školním programu je maximálně 9 dětí, v online programu 5 dětí. Vyučují kvalifikovaní a osvědčení rodilí mluvčí, ve školním programu je k dispozici česky hovořící asistent.

Ve školách s UpWord English se děti v průběhu základní školní docházky dostanou od úplných začátečníků na úroveň jazyka B1 nebo B2 podle CEFR. Jako pokročilí uživatelé angličtiny budou schopni zdárně složit Cambridgeské zkoušky PET for Schools nebo FCE. Dál mají příležitost studovat na mezinárodní střední škole u nás nebo v některé z anglicky mluvících zemí.

Všichni naši učitelé přináší s sebou do vyučovacího procesu kromě svých odborných a jazykových znalostí a dovedností také svoji kulturu, národní tradice a zvyklosti, a také specifický přístup ke vzdělávání. Žáci tak poznávají zvyklosti a tradice jiné země, učí se čerpat a obohacovat vlastní život a kulturu a vážit si kulturních rozdílů.