Na školách, kde působí UpWord English, mají děti možnost studovat s rodilými mluvčími v tomto jazyce už od předškolních let až do 9. ročníku. A to nejen v hodinách angličtiny.  Z cizího jazyka se postupně stává nástroj ke studiu dalších předmětů (koncept CLIL – žáci budují schopnost tzv. akademického jazyka). Anglicky vedené předměty jsou vyučovány interaktivní formou (rodilý mluvčí spolupracuje v hodině s českým učitelem).

Ve školách s UpWord English se děti v průběhu základní školní docházky dostanou od úplných začátečníků na úroveň jazyka B1 nebo B2 podle CEFR. Jako pokročilí uživatelé angličtiny budou schopni zdárně složit Cambridgeské zkoušky PET for Schools nebo FCE. Dál mají příležitost studovat na mezinárodní střední škole u nás nebo v některé z anglicky mluvících zemí.

Výuka angličtiny rodilými mluvčími přináší škole i dětem další velké bonusy. Například pravidelné kontakty s dětmi v anglicky mluvících zemích.