Počet hodin se na jednotlivých školách a stupních liší. Obyčejně se pohybuje od 4 do 5 hodin týdně, může být i více – závisí na dohodě se školou.

 StupeňVyučujeMožná dosažená úroveň
PředškoláciELFrodilý mluvčí+ asistentA0 / A1
1. a 2. třídaStage 1rodilý mluvčí + asistentA1
3. třídaStage 2rodilý mluvčí + asistentA2 / B1
4. a 5. třídaStage 2rodilý mluvčíA2 / B1
6. až 9. třídaStage 3rodilý mluvčíB1 / B2


UpWord English je soukromý program, který zajišťuje společnost Rivenhill, s. r. o. Je založen na tzv. nepřekladové, komunikativní metodě výuky jazyka a na metodě Universal Design for Learning – individuálnímu přístupu k potřebám každého dítěte. Děti jsou od první třídy vedeny k tomu, aby se naučily přijmout odpovědnost za svůj vlastní pokrok ve studiu. Děti jsou děleny do skupin, ve kterých je 7 až 13 dětí.

Všichni naši učitelé jsou rodilí mluvčí. Dáváme přednost rodilým mluvčím s pedagogickým vzděláním a se zkušenostmi s výukou dětí předškolního a školního věku. Každý uchazeč prochází náročným přijímacím řízením. Před začátkem školního roku rodilí mluvčí absolvují dvoutýdenní školení a v průběhu roku mají komplexní metodickou a další profesionální podporu.

Od 1. do 3. třídy jsou při vyučování k dispozici čeští asistenti s angličtinou na velice dobré úrovni a předchozími zkušenostmi s prací s dětmi. Poskytují oporu a zázemí rodilým mluvčím, ale nefungují ve třídě jako tlumočníci. Jsou dobře proškoleni a vědí, kdy, jak a zda vůbec mateřský jazyk použít. Díky asistentům je navázán úzký kontakt s třídním učitelem a je tak umožněna vzájemná spolupráce. Stejně jako rodilí mluvčí, i oni absolvují různá metodická školení na začátku i v průběhu školního roku.

Všichni naši učitelé přináší s sebou do vyučovacího procesu kromě svých odborných a jazykových znalostí a dovedností také svoji kulturu, národní tradice a zvyklosti, a také specifický přístup ke vzdělávání. Žáci tak poznávají zvyklosti a tradice jiné země, učí se čerpat a obohacovat vlastní život a kulturu a vážit si kulturních rozdílů.