StupeňHodin týdněVyučujeMožná dosažená úroveň
PředškoláciELF4rodilý mluvčí+ asistentA0 / A1
1. a 2. třídaStage 14rodilý mluvčí + asistentA1
3. třídaStage 25rodilý mluvčí + asistentA2 / B1
4. a 5. třídaStage 25rodilý mluvčíA2 / B1
6. až 9. třídaStage 35rodilý mluvčíB1 / B2

Program UpWord English je soukromý program, který zajišťuje společnost Rivenhill, s.r.o..

Program je založen na tzv. nepřekladové, komunikativní metodě výuky jazyka a na metodě Universal Design for Learning – individuálnímu přístupu k potřebám každého dítěte.  Děti jsou od první třídy vedeny k tomu, aby se naučily přijmout odpovědnost za svůj vlastní pokrok ve studiu. Samotný model výuky UpWord English je metodicky a obsahově tak dobře propracovaný, že vaše děti postupně provede přirozenou výukou jazyka, krok po kroku až k úrovni B2 a výš.

Výuku vedou rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním, kteří jsou pečlivě vybíráni a procházejí náročným přijímacím řízením. V prvních třech ročnících je při výuce přítomen též český asistent. Děti jsou děleny do skupin, ve kterých je 7 až 13 dětí.

UpWord English nabízí, jako další benefit škole, pomoc zapojit pedagogy – rodilé mluvčí do vyučování povinných hodin angličtiny nebo ostatních předmětů metodou CLIL. Studium s kvalifikovanými učiteli v rámci běžného školního dne dětem dává možnost být v anglicky mluvícím prostředí 4 až 7 hodin týdně.  K dispozici jsou i odpolední kluby např. Art Club, Drama Club nebo Logic Fun and Games.

Děti se velmi rychle naučí rozumět hovorové angličtině a konverzovat s dobrým přízvukem.  Postupně zvládají také čtení, psaní a neustále dál prohlubují svou slovní zásobu a gramatiku.

UpWord English ve třídě vytváří prostředí a kulturu, kde se pro děti angličtina stává přirozeným dorozumívacím prostředkem. Školu opouští jako kompetentní, sebevědomé a kreativní osobnosti.