Young Learners English Tests (YLE)

Mezinárodně uznávané zkoušky YLE pořádáme každoročně ve spolupráci s organizací British Council. British Council je jedním z center pro konání těchto zkoušek v ČR.
Testy jsou organizovány  syndikátem Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages), který je součástí britské univerzity Cambridge a jsou napojeny na tzv. Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR*).

Zkoušky YLE jsou určeny pro děti ve věku od 7 do 12 let a představují ideální úvod malých i větších školáků do světa cambridgeských zkoušek zejména tím, že je pozitivně motivují k dalšímu studiu angličtiny. Testy jsou koncipovány tak, aby byly zábavné a pro děti co nejméně stresující.

Velkou výhodou – s ohledem na skutečnost, že zkoušky skládají děti – je místo konání testů: jejich škola. Ta je místem, které je dětem dobře známé, eliminuje tedy stres z prostředí.

Výhodou je i flexibilita v oblasti termínů zkoušek. Ty nejsou pevně stanoveny, určuje si je po dohodě s centrem sama škola. Ústní část zkoušky je hodnocena přímo na místě. Ostatní části opravuje syndikát v Cambridge, kam jsou testy zasílány.

Testy jsou k dispozici ve třech úrovních:

Starters (úroveň pre-A1)
Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny, získaly jazykové základy a naučily se praktickým jazykovým dovednostem.
Části testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (5 minut)

Movers (úroveň A1)
Druhá úroveň je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky. Očekává se širší slovní zásoba, schopnost pracovat s krátkými texty, které jsou doplněny ilustracemi, vyhledávat a třídit informace a schopnost základní konverzace.
Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut), mluvení (7 minut)

Flyers (úroveň A2)
Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti ve věku od 9 do 12 let. Je srovnatelný s úrovní zkoušek Cambridge Key English Test (KET) a představuje tak první krok k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé.
Formát zkoušky je stejný jako Starters a Movers, ale obrázky jsou nahrazeny definicemi a celkově se očekává větší jazyková pohotovost. Úspěšní absolventi umí samostatně pracovat s texty, vyhledávat a doplňovat informace i bez přímé vizuální podpory, umí napsat krátké a jednoduché poznámky a s dopomocí umí převyprávět krátký příběh.
Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (9 minut)

Výhodou je, že v testu nelze “propadnout”. Každé dítě, které se zúčastní zkoušky YLE, obdrží ocenění ve formě certifikátu vydaného syndikátem Cambridge ESOL. Certifikát informuje o úspěšnosti v každé části zkoušky zvlášť, a to pomocí znaků (erbů) na stupnici 1-5;  z každé části testu je možné získat maximálně 5 erbů. Certifikát tak vypovídá nejen o silných stránkách kandidáta, ale poukazuje i na oblasti s největší potřebou zlepšení.

*) CEFR – Společný evropský referenční rámec pro jazyky je dokument Rady Evropy, který umožňuje porovnávat jazykovou úroveň studentů dosaženou v různých zemích a v různých vzdělávacích systémech. Definuje šest úrovní a umožňuje tak srovnávat různé zkoušky, učebnice, kurzy apod.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky

Výsledky testů na naší škole v roce 2014

Další informace naleznete zde: http://image.emarketing.cambridge.org/lib/fe9d1570746d047c73/m/1/YLE+pro+rodice.pdf

Zájemci o tyto zkoušky prosím pište na janacif@cifka.com nebo volejte 774 866 442