Capable

creative

confident

kids!

capable

Naše děti umí používat angličtinu v praxi, protože je vyučujeme vhodné techniky a dovednosti, jako např.

- Aktivně naslouchat druhým, ale i sobě
- Vnitřní motivaci ke komunikaci s rodilými mluvčími
- Autokorekci
- Opakování
- Hledání významu
- Kladení otázek
- Identifikaci a používání nové slovní zásoby

Ano, i s jazykem se dá pracovat kreativně!

- Naši studenti mají mnoho příležitostí pro kreativní rozvoj a to díky struktuře našich lekcí
- S již osvojeným jazykem zkouší nové věci a to pomocí zábavy a hry, takže zažívají radost z učení
- Učební osnovy a metody, které používáme, pomáhají dětem naučit se gramatické vzorce angličtiny, aniž by si uvědomovaly, že se gramatiku vlastně učí
- Nebojí se překročit komfortní zónu a objevují tak v jazyce nové, neznáme věci. Díky tomu kreativně rozvíjejí své jazykové dovednosti.

creative

confident

Od rodičů máme zpětnou vazbu a často slýcháváme, že jejich děti

- Se nebojí s cizinci komunikovat
- Nemají strach klást otázky
- Nebojí se riskovat a dělat chyby
- O angličtině a svých zkušenostech s UpWord English se vyjadřují pozitivně
- Mají perfektní přízvuk jako rodilí mluvčí

10 důvodů, proč zvolit právě naši školu

Kvalifikovaní rodilí mluvčí


Dáváme přednost rodilým mluvčím s pedagogickým vzděláním a se zkušenostmi s výukou dětí předškolního a školního věku. Každý uchazeč prochází náročným přijímacím řízením. Před začátkem školního roku rodilí mluvčí absolvují dvoutýdenní školení a v průběhu roku mají komplexní metodickou a další profesionální podporu.

Výborná výslovnost


Naše děti se mohou pyšnit výslovností, která je na úrovni rodilých mluvčích. Samozřejmě, že čím dříve se do našeho programu zapojí, tím více je to na výslovnosti znát.

Každý student vlastním tempem


Dáváme důraz na individuální pokrok každého jedince. Na začátku a na konci školního roku je dítě otestováno a v průběhu školního roku je každému umožněno se zdokonalovat hlavně v té oblasti, kterou potřebuje rozvíjet. Používáme různé osvědčené metody.

Propracovaná metodika


Díky naší dobře vyladěné metodice zvládá učitel práci v jedné skupině s dětmi různých úrovní. Zároveň je zachován individuální přístup ke každému studentovi.

U mladších dětí čeští asistenti


Od 1. do 3. třídy jsou při vyučování k dispozici čeští asistenti s angličtinou na velice dobré úrovni. Nefungují ve třídě jako tlumočníci. Jsou dobře proškoleni a vědí, kdy, jak a zda vůbec mateřský jazyk použít. Stejně jako rodilí mluvčí, i oni absolvují různá metodická školení na začátku i v průběhu školního roku.

Dlouholeté zkušenosti


Program UpWord English vznikl na ZŠ Hanspaulka před  více, než 10 lety a během této doby prošel různými změnami s cílem nalézt optimální řešení, které by vyhovovalo rodičům, dětem, vyučujícím a také školnímu systému. Naše know-how jsme nyní schopni předávat dál a systém UpWord English aplikovat na kterékoliv škole, která o to projeví zájem.

Úzká spolupráce se školou


Spolupráce se školou má mnoho výhod. Např. náš rozvrh přizpůsobujeme školnímu rozvrhu - nekříží se s odpoledním vyučováním. Rodiče se nemusí o nic starat - asistentky děti přivádí a odvádí z/do družiny. Vedení UpWord má pravidelné schůzky s vedením školy a tím je zajištěn hladký průběh školního roku.

Knihovna


V našem programu klademe velký důraz na četbu a naše knihovna obsahuje stovky titulů. Děti knihovnu využívají pravidelně v rámci výuky a knihy si též půjčují domů. Součástí některých titulů je CD s namluveným obsahem a tím si děti procvičují schopnost porozumění výslovnosti od mnoha různých rodilých mluvčích, např. z Velké Británie.

Žádný ostych při mluvení


Díky častému kontaktu s rodilými mluvčími děti brzy získají sebejistotu a budou konverzovat bez zábran.

Capable, Creative and Confident Learners of English Language


Naše motto v sobě zahrnuje tento cíl: vychovávat studenty, kteří angličtinu používají sebevědomě a kreativně. UpWord English ve třídě vytváří prostředí a kulturu, kde se pro děti angličtina stává přirozeným dorozumívacím prostředkem. Školu opouští jako kompetentní, sebevědomé a kreativní osobnosti.