Byli jsme velmi spokojeni, syn zejména v posledních dvou letech výrazně pokročil, což je znát především na výslovnosti, slovní zásobě a porozumění mluvenému slovu. Není to pouze náš dojem, měl velmi dobré hodnocení i na kurzu v Anglii.  Za nejpřínosnější považuji pětiletý kontakt s rodilým mluvčím a kontinuitu – je to pravidelná, dlouhodobá součást výuky.