CO PŘI VÝUCE POUŽÍVÁME?

Program UpWord English je založen na tzv. nepřekladové, komunikativní metodě. Všichni naši učitelé jsou kvalifikovaní rodilí mluvčí, u mladších dětí je k dispozici česky hovořící asistent. Zaměřujeme se na přirozenou a zábavnou formu výuky. Proto jsme upustili od tradičních výukových materiálů - učebnic a od školního roku 2021/2022 pracujeme s programem Genki English.  


Jedná se o velice efektivní a osvědčený systém výuky založený převážně na komunikaci. Děti jsou vtaženy do učebního procesu plného říkanek, her a písniček, aniž by si uvědomily, že se něco učí. Přitom pokroky dětí jsou znatelné, rychlé a výuka děti baví!

 

VÍCE O GENKI ENGLISH

Zakladatelem je Richard Graham, jemuž se podařilo tento program rozšířit do více než 190 států po celém světě. Všechno začalo v roce 2000, kdy Richard učil angličtinu v Japonsku. Uvědomil si, že tradiční metody výuky nejsou pro studenty dostatečně zajímavé a efektivní. Že trvá příliš dlouho, než se něco naučí. Postupně tedy vyvinul metodu, která je pro děti přitažlivá a navíc má rychlé výsledky. Genki v japonštině znamená „zábava“, „vzrušující“ a „plný života“. Jeho materiály nyní používá  nespočet učitelů a studentů po celém světě.

Kromě neustálého zdokonalování učebních materiálů pořádá Richard semináře a přednášky na univerzitách, vzdělávacích střediscích a školách, jak motivovat studenty a jak nejlépe začlenit Genki English do výuky.

Genki English je licencován institucí British Council a o programu napsal:

"Genki English přistupuje k učení angličtiny zapojením všech smyslů a zahrnuje širokou škálu stylů učení. Děti se vizuálně angažují prostřednictvím jednoduché, ale nápadné grafiky, zvukově / orálně prostřednictvím jednoduchých písniček a omezeného množství odstupňované slovní zásoby a kinesteticky prostřednictvím akcí a her. Protože všechny výukové úkoly jsou koncipovány jako herní činnost, jsou děti okamžitě motivovány k účasti. “

Harvard Graduate School of Education

Harvardská postgraduální škola, která je jednou z nejlepších vzdělávacích škol v USA, provedla výzkum tohoto programu a vyjádřila se, že na základě různých analýz bylo potvrzeno, že program měl významný, pozitivní a silný dopad na studijní výsledky studentů.