Zápis na školní rok 2021/22

School program - 1. až 4. třída

School program

 

 • 1 x týdně 90 minut, 36 týdnů ročně
 • 6 až 9 dětí ve skupině
 • 10 205 Kč za pololetí (učební materiály jsou v ceně), slevy viz přihláška
 • dělení dětí dle ročníků
 • kvalifikovaný rodilý mluvčí, česky hovořící asistent
 • výuka v odpoledních hodinách

 

Program je založen na tzv. nepřekladové, komunikativní metodě výuky jazyka a na metodě Universal Design for Learning – individuálnímu přístupu k potřebám každého dítěte. Naším cílem je, aby si děti během našeho studia vybudovaly takové základy anglického jazyka, aby pro ně byla komunikace naprosto přirozená. Výuku vedou rodilí mluvčí za podpory česky hovořících asistentů. Ve třídách, kde to nutné není (malý počet dětí, starší děti nebo děti, jejichž angličtina je na vyšší úrovni), český asistent přítomen není.

 

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Základem našeho programu je přirozená komunikace s rodilým mluvčím. Našim cílem je děti především rozmluvit a zároveň klademe důraz na to, aby děti výuka bavila. Proto jsme opustili tradiční školní materiály, tedy učebnice a rozhodli se pro výukový program Genki English. Jedná se o velice efektivní metodu učení s rychlými výsledky.

online program - 1. až 9. třída

Online program

 

 • 2 x týdně 45 minut nebo 1 x týdně 90 minut, 36 týdnů ročně
 • 3 až 5 děti ve skupině
 • 13 905 Kč za pololetí (učební materiály jsou v ceně), slevy viz přihláška
 • dělení dětí dle úrovně angličtiny
 • kvalifikovaný rodilý mluvčí
 • výuka v odpoledních hodinách

 

Online program je určen pro děti všech věkových kategorií a studenty rozdělujeme podle pokročilosti. Vyučujeme buď 2 x týdně 45 minut nebo 1 x týdně 90 minut (plus přestávka v polovině bloku). Používáme aplikaci Zoom, která umožňuje sdílení učebních materiálů na obrazovkách všech zúčastněných. Důraz je opět kladen na komunikaci a proto i zde jsme zvolili Genki English.

 

VÝHODY ONLINE PROGRAMU

 • malý počet dětí ve skupině, dělení dle úrovně a proto rychlejší výsledky
 • možnost studovat odkudkoliv, stačí běžný počítač a připojení k internetu.
 • nezávislost na otevření škol