Výukové materiály

CO PŘI VÝUCE POUŽÍVÁME? Program UpWord English je založen na tzv. nepřekladové, komunikativní metodě. Všichni naši učitelé jsou kvalifikovaní rodilí mluvčí, u mladších dětí je k dispozici česky hovořící asistent. Zaměřujeme...

Cambridgeské zkoušky

Young Learners English Tests (YLE) Mezinárodně uznávané zkoušky YLE pořádáme každoročně ve spolupráci s organizací British Council. British Council je jedním z center pro konání těchto zkoušek v ČR. Testy jsou organizovány  syndikátem Cambridge...

Proč UpWord English?

Capable creative confident kids! capable Naše děti umí používat angličtinu v praxi, protože je vyučujeme vhodné techniky a dovednosti, jako např. - Aktivně naslouchat druhým, ale i sobě - Vnitřní...

Metodologie

» Děti si angličtinu osvojují přirozenou cestou – podobně jako si osvojily mateřský jazyk. Jedná se o nepřímou, nepřekladovou metodu učení. » Při výuce používáme mnoho nových metod. Jedna z...

Systém výuky

UpWord English je soukromý program, který zajišťuje společnost Rivenhill, s. r. o. Je založen na tzv. nepřekladové, komunikativní metodě výuky jazyka a na metodě Universal Design for Learning – individuálnímu...