Naše nabídka na školní rok 2021/22


Ve školním roce 2021/22 budeme pokračovat s prezenční výukou na školách v Praze 5 (ZŠ Mládí) a v Praze 6 (ZŠ Hanspaulka). Nově nabízíme program online výuky s maximálním počtem 5 studentů ve skupině. Studenti budou otestováni formou online pohovoru a poté rozřazeni dle úrovně.

 

online program

  • 1. až 9. třída
  • 3 až 5 dětí ve skupině
  • dělení dle úrovně
  • 2 x 45 minut nebo 1 x 90 minut (plus 5 min přestávka)
  • pro děti z celé ČR

školní program

  • 1. až 4. třída
  • 6 až 9 dětí ve skupině
  • dělení dle ročníků
  • 1 x 90 minut (plus 5 min přestávka)
  • pro děti ze ZŠ Hanspaulka nebo ZŠ Mládí

Do konkrétního programu se můžete přihlásit zde:

Slevy

Nabízíme několik slev, díky kterým můžete výrazně ušetřit.  Sleva pro rychlou platbu (Early Birds) již vypršela, nicméně nabízíme slevu na sourozence a také slevu při platbě na celý školní rok. Další podrobnosti naleznete v přihlášce.

Důležité upozornění k termínům zápisu

Registrace byla ukončena 31. května. Do online programu se ale lze i nadále hlásit. Ve školním programu je počet míst omezen, nicméně i tam může být v některé skupině ještě místo. Proto prosíme o vyplnění přihlášky a koordinátor programu se Vám následně ozve.

Přihlášení po zahájení výuky

Pokud je v kurzech volné místo, je možné se přihlásit i později. Cena pak bude vypočtena individuálně. V tomto případě je nutno zaplatit do 10 dnů od potvrzení přihlášky ze strany UpWord English, jinak může být místo v kurzu nabídnuto dalšímu zájemci.

Termíny výuky v příštím školním roce

Každý rok se snažíme, aby výuka navazovala na školní rozvrh a děti nemusely dlouho čekat. Na našem rozvrhu spolupracujeme se školou, která má přehled o volných učebnách, časech, kdy jsou děti již po obědě apod. Ve hře jsou také časové možnosti učitele. Proto prosíme o trpělivost, rozvrh zveřejníme, jakmile to bude možné.

Roušky během naší výuky

Při výuce a to zvláště cizích jazyků, považujeme nošení roušek za komplikaci a omezení, které snižují kvalitu výuky. Je zhoršena srozumitelnost, nemožnost odezírat z úst rodilého mluvčího, zhoršení artikulace jak dětí, tak rodilých mluvčích. Náš program je založen právě na komunikaci a správné výslovnosti. Kromě toho děti by naši výuku absolvovaly po několika hodinách strávených v roušce ve škole, takže předpokládáme, že jejich koncentrace by nebyla nejlepší. Toto omezení považujeme za tak zásadní, že v případě nutnosti nošení roušek ve škole přecházíme na distanční výuku.


 

Zde se můžete podívat, jak u nás výuka probíhá