Zápis na školní rok 2022/23 prodloužen do 8. června!


Ve školním roce 2022/23 pokračujeme s prezenční výukou na školách v Praze 5 (ZŠ Mládí) a v Praze 6 (ZŠ Hanspaulka). Nově nabízíme prezenční výuku v ZŠ Trojská. Dále opět nabízíme program online výuky s maximálním počtem 5 studentů ve skupině. Novinkou je otevření tohoto online programu všem věkovým kategoriím. Přihlásit se tedy můžete nejen odkudkoliv (celá ČR), ale kromě dětí základních škol také dospívající či dospělí. Noví studenti budou otestováni formou krátkého online testu/pohovoru a poté rozřazeni dle úrovně.

 

online program

  • pro děti i dospělé
  • 3 až 5 studentů ve skupině
  • dělení dle úrovně
  • 2 x 45 minut nebo 1 x 90 minut (plus 5 min přestávka)
  • pro studenty z celé ČR

školní program

  • 1. až 4. třída
  • 7 až 10 dětí ve skupině
  • dělení dle ročníků
  • 1 x 90 minut (plus 5 min přestávka)
  • pro děti ze ZŠ Hanspaulka, Nebušice nebo Mládí

Do konkrétního programu se můžete přihlásit zde:

Slevy

Nabízíme několik slev, díky kterým můžete výrazně ušetřit.  Např. při rychlé platbě (Early Birds) můžete ve školním programu ušetřit až 2 300 Kč za rok, v online programu je to až 3 126 Kč za rok. Další podrobnosti naleznete v přihlášce.

Důležité upozornění k termínům zápisu

Registrace bude ukončena 3. června a počet přihlášených dětí určí, zda bude konkrétní skupina ve Školním programu otevřena. V Online programu se skupiny budou vytvářet průběžně (je třeba dát dohromady úroveň dětí a jejich časové možnosti), nicméně i zde platí ukončení registrace 3. června.

Roušky během naší výuky

Při výuce a to zvláště cizích jazyků, považujeme nošení roušek za komplikaci a omezení, které snižují kvalitu výuky. Je zhoršena srozumitelnost, nemožnost odezírat z úst rodilého mluvčího, zhoršení artikulace jak dětí, tak rodilých mluvčích. Náš program je založen právě na komunikaci a správné výslovnosti. Kromě toho děti by naši výuku absolvovaly po několika hodinách strávených v roušce ve škole, takže předpokládáme, že jejich koncentrace by nebyla nejlepší. Toto omezení považujeme za tak zásadní, že v případě nutnosti nošení roušek ve škole přecházíme na distanční výuku.


 

Zde se můžete podívat, jak u nás výuka probíhá