12. 9.Zahájení výuky
28. 9.Státní svátek
26. - 28.10.Podzimní prázdniny
17. 11.Státní svátek
23. 12. - 2. 1.Vánoční prázdniny
3. 2.Pololetní prázdniny
6. - 10. 2.Jarní prázdniny
6. - 10. 4.Velikonoční prázdniny
1. 5.Státní svátek
8. 5.Státní svátek

 

Cena za celý školní rok zahrnuje 34 dní (68 lekcí). V termínovníku nejsou uvedeny ředitelská volna či další výjimečné akce, které nám nejsou předem známy. Z tohoto důvodu zde neuvádíme poslední den výuky.
V týdnu, kdy mají děti školu v přírodě, jsou naši vyučující připraveni učit, ať už z důvodu, kdy některé děti na školu v přírodě nejedou či z důvodu, kdy na školu v přírodě jede např. třída A a C, ale B zůstává ve škole. V tomto případě se výuka koná. Pokud na školu v přírodě jedou všechny třídy v daném ročníku, budeme se snažit najít náhradu ( v červnu).