Pravidelné kontakty s dětmi v anglicky mluvících zemích probouzejí zájem a chuť zdokonalovat se v angličtině. Zároveň dávají žákům sebejistotu v používání jazyka. Takové bonusy skvěle slouží jako odrazový můstek k dalšímu studiu.