Vedení UpWord má pravidelné schůzky s vedením školy a tím je zajištěn hladký průběh školního roku. Náš rozvrh přizpůsobujeme školnímu rozvrhu – nekříží se s odpoledním vyučováním. Rodiče se nemusí o nic starat – asistentky děti přivádí a odvádí z/do družiny