Děti si angličtinu osvojují přirozenou cestou – podobně jako si osvojily mateřský jazyk. Jedná se o nepřímou, nepřekladovou metodu učení. Neučí se jednotlivá slovíčka, ale prostřednictvím činností a her přijímají jazyk v jeho celku. Získají tak pevný jazykový základ.