Zařazením co nejvíce her, říkanek, písniček a prvků dramatické výchovy do výuky získávají děti jazykové znalosti podvědomě a intenzivně. Rodilý mluvčí spolupracuje v hodině s českým asistentem a ovlivňuje tak první setkání žáka s výukou cizího jazyka.