Angličtina s rodilými mluvčími tvoří základ našeho programu. Dáváme přednost rodilým mluvčím s pedagogickým vzděláním a několikaletými zkušenostmi. Každý uchazeč prochází náročným přijímacím řízením. Naši rodilí mluvčí mají před začátkem, ale i v průběhu roku komplexní metodickou podporu.