Click here for English version

Jak se zdokonalit v cizím jazyce

Existuje mnoho různých způsobů, jak se zdokonalit v cizím jazyce. Jedním z nejúčinnějších je trávit čas v neformálních rozhovorech s rodilými mluvčími. Jenže mnoho studentů tuto možnost nemá. Najít si vhodné příležitosti pro interakci s rodilými mluvčími je těžší než najít vhodné materiály na čtení nebo ke studiu gramatiky, ale určitě to stojí za to. Pokud se chcete dozvědět, jak vám může procvičování s rodilými mluvčími pomoci a co vše mohou děti z této pravidelné komunikace při vyučování získat, čtěte dál.

První výhodou pravidelného kontaktu s nimi je, že vám pomůže seznámit se s autentickou a denně používanou slovní zásobou. Setkáte se s novými idiomy, hovorovými a slangovými výrazy a pravděpodobně také s rozsáhlejší slovní zásobou než je ta vaše. Samozřejmě, že příliš mnoho slangu není to nejlepší, ale zkušenost s touto stránkou jazyka může být užitečná k pochopení, jak se lidé ve skutečnosti vyjadřují. Kromě toho vám rodilí mluvčí poskytují možnost neustále slyšet správnou strukturu vět, frází a často opakovaných slovních spojení.

Další přínos interakce s rodilými mluvčími je v oblasti výslovnosti hlásek, slov a intonace vět. Nová slovíčka se sice můžeme naučit ze slovníku, ale pokud nevíme, jak se správně vyslovují, nebudeme si jistí v jejich verbálním použití. Když však máme možnost slyšet slova a celé věty tak, jak zní v podání rodilého mluvčího, je pro nás snazší je opakovat se správnou výslovností a získávat tím sebedůvěru při jejich vlastním používání.  Pokud se potýkáte s výslovností určitých slov nebo je pro vás těžké rozumět angličtině v podání rodilých mluvčích, je nejlepším řešením zhluboka se nadechnout a dát se do řeči s někým, kdo ví, o čem mluví. Nebojte se začít hovořit. Každá nová snaha vám dodá více sebedůvěry. Většina lektorů má porozumění a trpělivost s lidmi, kteří se učí jejich rodný jazyk.  Když překonáte prvotní ostych, rozhovor s rodilým mluvčím vás může mile překvapit!

Jednou z největších výhod procvičování angličtiny s rodilými mluvčími je bezesporu to, že pokud chcete komunikovat, nepůjde to jinak než v angličtině. Vzájemná interakce vám může dodávat motivaci dostat se na stejnou úroveň jazyka jako váš anglicky mluvící známý nebo učitel.  Ale i sama skutečnost, že angličtina v danou chvíli poskytuje jedinou možnost dorozumění, vás nutí mluvit anglicky. Pokud je pro vás i pro vašeho učitele čeština mateřským jazykem, domluvíte se v případě potřeby česky. Učitel vám vysvětlí, co je třeba a navíc dobře rozumí různým úskalím studia angličtiny, protože se pravděpodobně sám v minulosti s podobnými problémy potýkal. Rodilý Angličan nebo Američan vám česky asi nic nevysvětlí, což může být frustrující, ale na druhou stranu vás nutnost zápolit s angličtinou neustále posunuje vpřed jak v porozumění, tak ve schopnosti vlastního vyjadřování!

Inspiruje vás interakce s rodilými mluvčími? Nebo ve vás naopak vzbuzuje nervozitu? Studium jazyka není snadné a zvlášť ze začátku může být postup vpřed pomalejší, než bychom si přáli. V každém stádiu pokročilosti je ale důležité vydávat se za hranice toho, co už jsme zvládli. Naši dnešní nejistotu brzy vystřídají nové jazykové schopnosti, rostoucí sebevědomí a porozumění kultuře a způsobu života anglicky mluvícího světa. Tak honem, s chutí do toho a půl je hotovo!


Learning language with a native speaker

While there are many different ways to learn a language, the most effective way is to connect and get chatting with a native speaker. It is not difficult to find good, or even free resources for reading and writing. However, many people lack regular and authentic conversation with native speakers. Both methods have their pros and cons, but keep reading to find out why practicing English with native speakers and learning from them in a classroom setting could be perfect for you or your child.

Practicing English with native speakers will teach the authentic and practical use of vocabulary. You will be exposed to more idioms, dialect, slang and a generally more extensive vocabulary than with a non-native speaker. Regular exposer to natural sentence structure helps the learner see patterns and grammar rules in action. Too much slang is, of course, not a good thing, but exposure to this side of the language is always useful to understand what people really mean.

The key benefit of speaking with and listening to a native English speaker is the impact it will make on your accent! If you struggle with pronouncing certain words, or if you struggle to understand native speakers when they speak, then the best way to combat this issue is to take a deep breath and get talking with someone who knows what they’re talking about! Each interaction will help you gain confidence. Fortunately, so many people are patient and understanding with non-native English speakers, so don’t be scared to just start talking and you might be surprised!

One of the biggest advantages is that practicing English with native speakers will force you to speak English. Aside from being motivated to speak English on the same level as your native English partner, the fact that English will be the only language that person knows means that you can only communicate in English. If you try to learn English with someone from your country who knows English at a higher level than you, then you have the advantage that they will understand which areas you may struggle with because they had to overcome those same problems.

However, it is very common that – when you both have a mutual language aside from English – it will be very difficult to avoid. Very often, it will be very natural and easy for both you and your non-native English teacher to discuss and explain things in your native language, rather than in English. It is rare that a native English speaker will know your language (or even another language) well enough to explain things to you so, although it may be frustrating at times, very soon you will be speaking fluently!

What is your main motivation for learning English? Do you find speaking with native English speakers intimidating or inspiring? Learning a language is never easy and will never be as simple as you would hope, but to be outside of your comfort zone and challenging yourself will reward you for years to come! Your skills, ability to adapt, your confidence and your understanding of other cultures will flourish, so what are you waiting for?

Written by Jane Hasik

Written by 

Související příspěvky

Přidejte komentář