20. 9.Zahájení výuky
28. 9.Státní svátek
27. - 29.10.Podzimní prázdniny
17. 11.Státní svátek
23. 12. - 2. 1.Vánoční prázdniny
4. 2.
Pololetní prázdniny
7. - 11. 3.Jarní prázdniny
15. - 18. 4.Velikonoční prázdniny
22. 6.Konec výuky

 

Pozn.:
V termínovníku nemusí být všechny volné dny uvedeny. V průběhu školního roku se mohou vyskytnout další školní akce, jako školy v přírodě, ředitelská volna apod. Cena za pololetí zahrnuje 36 výukových bloků (2x týdně 60 minut) nebo 18 výukových bloků (1x týdně 90 minut). jak je uvedeno ve Všeobecných obchodních podmínkách. V závislosti na těchto akcích může tedy dojít i k posunu konce školního roku UpWord English.