Zápis - kurz pro děti

První lekce na zkoušku zdarma

Vaše dítě již ukončilo povinnou školní docházku? Nevadí, v našem Online programu může pokračovat i nadále! Online program je nyní určen nejen pro děti, ale i pro studenty středních či vysokých škol a také pro dospělé. Studenty rozdělujeme podle pokročilosti. Díky nízkému počtu studentů ve skupině lze dosáhnout výsledků rychleji. Jde o plnohodnotný vzdělávací program. Základem je přirozená, nepřekladová metoda výuky. Díky častému kontaktu s rodilým mluvčím ztratí studenti brzy ostych a komunikují přirozeně a bez zábran. Cena jedné lekce je 380 Kč a první lekci si vaše dítě může nejdříve vyzkoušet a bude pro Vás zdarma.

 

  • kvalifikovaní rodilí mluvčí
  • 3 až 5 dětí ve skupině
  • dělení dětí dle pokročilosti
  • 34 lekcí za pololetí
  • 2 x 45 nebo 1 x 90 minut týdně
  • přijímáme děti z celé ČR

V případě zájmu prosím nejprve vyplňte přihlášku a bude-li to třeba, budete pozváni na online test - jde o asi 15ti minutový příjemný pohovor s naší rodilou mluvčí, během kterého bude Vaše dítě otestováno a vyhodnocena úroveň angličtiny podle CEFR (Společný evropský referenční rámec - dokument Rady Evropy). Studenti, kteří náš Online program navštěvovali v loňském roce, testováni nebudou.

UPOZORNĚNÍ K TERMÍNŮM VÝUKY

V Online programu pro děti se výuka nekoná v době státních svátků a školních prázdnin. Výjimku tvoří jarní prázdniny, protože ve skupinách mohou být děti z různých škol a to i z celé ČR. Je tedy třeba počítat s tím, že v době právě těch "Vašich" jarních prázdnin se výuka konat bude.


 

malý počet dětí ve skupině + dělení dle úrovně = rychlejší výsledky

  • ... A DALŠÍ VÝHODY ONLINE PROGRAMU
  • nezávislost na otevření škol či vládních nařízeních
  • v online programu mohou být děti z celé ČR
  • možnost studovat odkudkoliv, stačí běžný počítač a připojení k internetu

"Program hodnotíme velmi kladně, již loňské léto při dovolené ve Švýcarsku se nás cizinci chodili ptát, odkud jsme, že se s nimi syn ve svých osmi letech tak dobře domluví anglicky. A hlavně, že se vůbec nebojí s nimi anglicky komunikovat. Po přechodu na online výuku, kdy jsou děti v menší skupině a navíc rozděleny podle úrovně, je syn ještě spokojenější."

Martina Vavrušová

"Dětem se hodně líbí písničky a domácí internetový přístup na GENKI English, který hojně využíváme. Angličtina je letos hodně baví. Za mně určitě mnohem lepší, než studium z učebnice v předchozích letech."

Hana Briatková