Předpisy

UpWord English je povinen dodržovat veškerá pravidla a předpisy zavedené každou příslušnou školou, se kterou pracuje, mimo jiné: použití masek, omezení počtu studentů nebo zrušení hodin ve třídě.

Roušky
Všichni studenti a učitelé jsou povinni nosit roušky, a to zejména na chodbách při přechodu do učeben. Studenti mohou nosit roušky ve třídě, pokud mají větší pocit bezpečí. Učitelé a asistenti angličtiny UpWord English nebudou během výuky nosit roušky, pokud tento požadavek nebude nařízen vyšší institucí.

Uzavření školy
V případě zavření školy nebo zrušení mimoškolních aktivit se hodiny angličtiny UpWord English začnou okamžitě vyučovat online pomocí aplikace Zoom. Lekce budou probíhat v pravidelném naplánovaném čase tříd.

Záznam lekcí Zoom
Všechny lekce Zoom budou zaznamenány a použity pro tréninkové účely v UpWord English. Nahrávky nebudou odeslány žádným studentům ani jejich rodinám.

Nemoc
Pokud některý student nebo učitel vykazuje jakékoli příznaky COVID-19, měl by zůstat doma a za žádných okolností by se neměl účastnit hodin ve třídě.

Pozitivní testování na COVID-19
Pokud má kterýkoli student nebo učitel pozitivní test na COVID-19, všechny třídy vyučované tímto učitelem se okamžitě začnou vyučovat online, a to po dobu dvou týdnů nebo dokud se učitel nezotaví.