Předpisy

Vzhledem k tomu, že výuka UpWord English probíhá v prostorách školy, jsme povinni dodržovat veškerá pravidla a předpisy zavedené každou příslušnou školou.

Uzavření školy
V případě zavření školy nebo zrušení mimoškolních aktivit se hodiny angličtiny UpWord English začnou okamžitě vyučovat online pomocí aplikace Zoom.

Záznam lekcí Zoom
Všechny lekce Zoom budou zaznamenány a použity pro tréninkové účely v UpWord English. Nahrávky nebudou odeslány žádným studentům ani jejich rodinám.

Roušky
Pokud bude nařízeno vyšší institucí, že roušky jsou ve škole povinné, přechází UpWord English na online výuku. Při výuce cizích jazyků považujeme nošení roušek za komplikaci a omezení, které snižují kvalitu výuky. Je zhoršena srozumitelnost, nemožnost odezírat z úst rodilého mluvčího, zhoršení artikulace jak dětí, tak rodilých mluvčích. Náš program je založen právě na komunikaci a správné výslovnosti.

Nemoc
Pokud některý student nebo učitel vykazuje jakékoli příznaky COVID-19, měl by zůstat doma a za žádných okolností by se neměl účastnit hodin ve třídě.

Pozitivní testování na COVID-19
Pokud má učitel pozitivní test na COVID-19, všechny třídy vyučované tímto učitelem se okamžitě začnou vyučovat online, a to po dobu dvou týdnů nebo dokud se učitel nezotaví.