1. až 5. třída - elementary school program

Elementary School

 

  • 2 x týdně 60 minut
  • 8 820 Kč za pololetí (bez učebnic)
  • 7 až 14 dětí ve skupině
  • kvalifikovaný rodilý mluvčí, česky hovořící asistent
  • výuka v odpoledních hodinách

Elementary School Program je určen pro děti 1. stupně ZŠ. Program je založen na tzv. nepřekladové, komunikativní metodě výuky jazyka a na metodě Universal Design for Learning – individuálnímu přístupu k potřebám každého dítěte. Naším cílem je, aby si děti během pětiletého studia vybudovaly takové základy anglického jazyka, aby pro ně byla komunikace naprosto přirozená. Výuku vedou rodilí mluvčí za podpory česky hovořících asistentů. Ve třídách, kde to nutné není (malý počet dětí, starší děti nebo děti, jejichž angličtina je na vyšší úrovni), český asistent přítomen není.

 

6. až 9. třída - middle school program

Middle School

 

  • 1 x týdně 90 minut
  • 9 990 Kč za pololetí (bez učebnic)
  • 4 až 7 dětí ve skupině
  • kvalifikovaný rodilý mluvčí
  • výuka v odpoledních hodinách

Middle School Program je určen pro děti 2. stupně ZŠ. Program přirozeně navazuje na Elementary School Program, ale není na závadu, pokud se do našeho programu zapojí studenti, kteří náš základní program neabsolvovali. Výuku v 6. – 9. třídě vede pouze rodilý mluvčí. Při výuce používáme aktivní a praktický přístup s důrazem na komunikaci. V hodinách používáme učebnice od Cambridge University Press.