Zápis na školní rok 2020/21

předškolní děti - ELF

elf

 

 • 2 x týdně 60 minut
 • 6 120 Kč za pololetí
 • 8 až 14 dětí ve skupině
 • kvalifikovaný rodilý mluvčí, česky hovořící asistent
 • výuka v ranních hodinách

ELF je unikátní výukový program anglického jazyka určený speciálně pro děti předškolního věku. Naši kvalifikovaní rodilí mluvčí povedou výuku tak, aby byla pro malé děti zábavná, efektivní a příjemná. Vaše dítě se naučí nejen mnoho „základních věcí“, ale získá také neocenitelné zkušenosti s výukou a prací s rodilými mluvčími. Naším cílem je v dětech probudit zájem o anglický jazyk, v tomto věku vytvořit především jeho pasívní znalost, t.j. porozumění bez nutnosti překladu do mateřského jazyka.


 

1. až 5. třída - elementary school program

Elementary School

 

 • 2 x týdně 60 minut
 • 8 820 Kč za pololetí (bez učebnic)
 • 7 až 14 dětí ve skupině
 • kvalifikovaný rodilý mluvčí, česky hovořící asistent
 • výuka v odpoledních hodinách

Elementary School Program je určen pro děti 1. stupně ZŠ. Program je založen na tzv. nepřekladové, komunikativní metodě výuky jazyka a na metodě Universal Design for Learning – individuálnímu přístupu k potřebám každého dítěte. Naším cílem je, aby si děti během pětiletého studia vybudovaly takové základy anglického jazyka, aby pro ně byla komunikace naprosto přirozená. Výuku vedou rodilí mluvčí za podpory česky hovořících asistentů. Ve třídách, kde to nutné není (malý počet dětí, starší děti nebo děti, jejichž angličtina je na vyšší úrovni), český asistent přítomen není.

 


 

6. až 9. třída - middle school program

Middle School

 

 • 1 x týdně 90 minut
 • 9 990 Kč za pololetí (bez učebnic)
 • 4 až 7 dětí ve skupině
 • kvalifikovaný rodilý mluvčí
 • výuka v odpoledních hodinách

Middle School Program je určen pro děti 2. stupně ZŠ. Program přirozeně navazuje na Elementary School Program, ale není na závadu, pokud se do našeho programu zapojí studenti, kteří náš základní program neabsolvovali. Výuku v 6. – 9. třídě vede pouze rodilý mluvčí. Při výuce používáme aktivní a praktický přístup s důrazem na komunikaci. V hodinách používáme učebnice od Cambridge University Press.

 

tématicky zaměřené kluby

English Clubs

 

 • 1 x týdně 90 minut
 • 4 935 Kč za pololetí
 • 7 až 15 dětí ve skupině
 • kvalifikovaný rodilý mluvčí
 • výuka v odpoledních hodinách

V tomto školním roce otvíráme Art Club a Drama Club.
Art Club - je určen pro děti 1. stupně a bude probíhat každý pátek 13,50 - 15,20
Drama Club -  je určen pro děti od 4. třídy výše a bude probíhat každé pondělí 15,00 - 16,30
Oba kroužky zahajujeme v říjnu.