Zápis - kurz pro dospělé

Zápis na příští školní rok zahájen 24. května 2022

Tento program je určen pro dospělé, studenty rozdělujeme podle pokročilosti. Základem je přirozená, nepřekladová metoda výuky. Díky častému kontaktu s rodilým mluvčím ztratí studenti brzy ostych a komunikují přirozeně a bez zábran. Přátelská atmosféra je samozřejmostí.

 

 

 

  • kvalifikovaní rodilí mluvčí
  • 3 až 5 studentů ve skupině
  • 34 lekcí za pololetí
  • 2 x 45 nebo 1 x 90 minut týdně

Naše kurzy probíhají od poloviny září a je možné se přihlásit i v průběhu roku. Pokud je ve skupině volné místo, je možné se přidat okamžitě a bude Vám vypočtena individuální cena. V  novém kurzu se čeká na obsazení minimálním počtem studentů. V případě zájmu prosím nejprve vyplňte přihlášku a poté budete pozváni na online test - jde o asi 15ti minutový příjemný pohovor s naší rodilou mluvčí, během kterého budete otestováni a bude vyhodnocena úroveň angličtiny podle CEFR (Společný evropský referenční rámec - dokument Rady Evropy). Další postup bude probíhat přes koordinátora programu.