Všichni naši učitelé jsou rodilí mluvčí. Většina z nich pochází ze Spojených států nebo z Velké Británie. Dáváme přednost rodilým mluvčím s pedagogickým vzděláním a se zkušenostmi s výukou dětí předškolního a školního věku. Každý uchazeč prochází náročným přijímacím řízením. Před začátkem školního roku rodilí mluvčí absolvují dvoutýdenní školení a v průběhu roku mají komplexní metodickou a další profesionální podporu.

Od 1. do 3. třídy jsou při vyučování k dispozici čeští asistenti s angličtinou na velice dobré úrovni. Mnoho z nich pobývalo nebo často cestovalo do anglicky mluvících zemí. Asistenti také musí mít předchozí zkušenosti s prací s dětmi a musí být schopni podílet se na chodu třídy a používat týmové techniky výuky. Poskytují oporu a zázemí rodilým mluvčím, aby mohla výuka probíhat hladce. Nefungují ve třídě jako tlumočníci. Jsou dobře proškoleni a vědí, kdy, jak a zda vůbec mateřský jazyk použít. Díky asistentům je navázán úzký kontakt s třídním učitelem a je tak umožněna vzájemná spolupráce. Stejně jako rodilí mluvčí, i oni absolvují různá metodická školení na začátku i v průběhu školního roku.

Všichni naši učitelé přináší s sebou do vyučovacího procesu kromě svých odborných a jazykových znalostí a dovedností také svoji kulturu, národní tradice a zvyklosti, a také specifický přístup ke vzdělávání. Žáci tak poznávají zvyklosti a tradice jiné země, učí se čerpat a obohacovat vlastní život a kulturu a vážit si kulturních rozdílů.