WIP – Work In Progress

Co je to WIP?

WIP neboli Work In Progress, je dokument, který do detailu vysvětluje, na čem budou studenti pracovat v hodinách angličtiny v příštím týdnu nebo dvou.  

Jaké jsou ve WIPu úkoly?

WIP zahrnuje práci, kterou skupina dělá společně ve škole i individuální úkoly pro jednotlivé studenty.

V nižších ročnících se zaměřujeme na úkoly, které se zaměřují na studentův poslech a vlastní slovní projev.  V dalších ročnících WIP zahrnuje úkoly ze všech jazykových oblastí: čtení, psaní, gramatika, slovní zásoba, poslech a slovní projev.  

Jaké informace WIP obsahuje?

WIP může obsahovat následující informace (liší se podle ročníků):  

 • Datum, do kdy má být WIP odevzdán a také data pro splnění jednotlivých úkolů
 • Data testů a/nebo kvízů
 • Instrukce pro vypracování zadaných úkolů
 • Kde student začne na každém úkolu pracovat a kde ho má dokončit (ve škole nebo doma)
 • Jasné označení, kolik bodů může získat za splnění každého úkolu a kolik bodů opravdu získal
 • Sebehodnocení studenta
 • Zpětná vazba od učitelů ohledně studentovy práce a chování
 • Stupnice (v procentech), kterou používáme při výpočtu známek za studentovu práci s WIPem.
 • Známku, kterou student získal za práci na WIPu (1-5)
 • Čtvrtletní výstupy, na které se práce v tomto WIPu zaměruje

Další informace

Ve třetím až devátém ročníku je studium rozděleno následovně:

 1. čtvrtletí → WIP 1 až 4    2.  čtvrtletí → WIP 5 až 8    3. čtvrtletí → WIP 9 až 12    4.  čtvrtletí → WIP 13 až 16

Práce obsažená ve WIPech tvoří 80% hodnocení na pololetním a na závěrečném vysvědčení.  

Zbylých 20% studentova hodnocení závisí na výsledcích pololetních a čtvrtletních testů.  

Každé čtvrtletí studenti dostávají Průběžné hodnocení (Progress Report), které shrnuje výsledky všech dosavadních WIPů včetně jejich hodnocení a další známky za testy nebo jiné studentovy projekty.