Program pro studenty 6. až 9. tříd v rozsahu 5 hodin týdně. Vyučuje rodilý mluvčí. Na konci 9. třídy se studenti dostanou na úroveň B1/B2.