Integrovanou výukou cizího jazyka v jiných předmětech (CLIL „Content and Language Integrated Learning”) si děti osvojují znalosti i dovednosti v obou předmětech současně a budují tak schopnost tzv. akademického jazyka.