Kombinace tradičně silné stránky českého školství s nejlepšími pedagogickými metodami z prostředí anglicky mluvících zemí vychází z relevantního výzkumu z oblasti didaktiky, pedagogiky a psychologie.